Fysiotherapie

Fysiotherapie is het geheel van activiteiten gericht op het bewegend functioneren van de mens met als doel het voorkomen, opheffen, verminderen en compenseren van ziekten en stoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat en de daaruit voortvloeiende beperkingen en/of handicaps. Dit gebeurt door middel van massage, oefentherapie, fysische therapie (elektrotherapie, ultrageluid, warmte etc.), advisering en voorlichting.

Kortom, de fysiotherapeut heeft de specifieke kennis en vaardigheid om na een gericht onderzoek aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat te kunnen diagnosticeren en behandelen.