Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Een kinderfysiotherapeut is goed opgeleid en heeft na de basis(bachelor)opleiding fysiotherapie de vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie afgerond. De kinderfysiotherapeut werkt altijd, na onderzoek gedaan te hebben, volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt overlegd met andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind

 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd

 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen

 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen

 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders

 • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg

  Met welke hulpvragen kan ik terecht?

  Wilt u meer weten over een bepaalde aandoening of bent u op zoek naar antwoorden op een mogelijke hulpvraag van uw kind? Hieronder vind u een aantal stellingen die kunnen helpen bij het vinden van de juiste informatie. Met al deze hulpvragen kunt u met uw kind terecht bij een kinderfysiotherapeut.

  Herkent u uw kind in één van de onderstaande stellingen?

  Motorische ontwikkelingsproblemen:
   *Ademhaling