Kinderfysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaringen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling van een kind vertraagd of afwijkend is. Problemen in het bewegend functioneren kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van het kind en daarom is het van belang dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend is.

De kinderfysiotherapeut richt zich op kinderen van 0-16 jaar. Wanneer een kind is doorverwezen naar een kinderfysiotherapeut, dan gaat deze het kind observeren en onderzoeken om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden en het motorisch niveau te krijgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde tests en observatielijsten. Afhankelijk van de resultaten stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Kindgericht oefenmateriaal ken het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

De werkzaamheden van de kinderfysiotherapeut liggen voornamelijk op het gebied van onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen met een motorische achterstand. Dit kunnen problemen zijn met de fijne motoriek wat bijvoorbeeld tot schrijfproblemen kan leiden, of problemen met de grove motoriek waardoor kinderen bijvoorbeeld moeite hebben met de balans en balvaardigheid. Opvallend kan dan zijn: veel vallen, houterige bewegingen, niet stil kunnen zitten, faalangstig zijn, een slechte of slappe lichaamshouding, of niet goed mee kunnen komen tijdens de gymles. Ook doet de kinderfysiotherapeut veel aan vroegdiagnostiek bij zuigelingen, waarbij voorkeurshoudingen, een asymmetrische ontwikkeling, aangeboren afwijkingen en een ontwikkelingsachterstand aan het licht kunnen komen.

Met welke klachten kunt u naar de kinderfysiotherapeut?

 • te vroeg geborenen
 • huilbaby
 • voorkeurshouding
 • billenschuiver
 • aangeboren neurologische- of othopedische afwijkingen
 • afwijkingen
 • ademhalingsproblemen
 • jeugdreuma
 • afwijkend looppatroon
 • schrijfproblemen
 • achterstand in de fijne en/of grove motoriek
 • houdingsproblemen

Verwijzing

Ouders/verzorgers, CB-artsen, jeugdartsen en docenten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts of een specialist kan het kind naar een kinderfysiotherapeut verwezen worden. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits het als kinderfysiotherapie is aangevraagd door de verwijzer en de behandeling gegeven wordt door een geregistreerd kinderfysiotherapeut.

In onze praktijk heeft Ester zich gedifferentieerd tot kinderfysiotherapeut.

Zij  is een zeer ervaren kinderfysiotherapeute en reeds jarenlang werkzaam in de kinderfysiotherapie.